Profil Guru

Daftar Guru di Sekolah Kami

NIP : 196503211986032012

Yatun, S.Pd., M.Pd.

KEPALA SEKOLAH

Pendidikan : S1 PLB, S2 Bahasa Indonesia

NIP : -

Fajeriyatul Hamidah

GURU

Pendidikan : SGPLB/B

NIP : -

Istiqomah, S.Pd.

GURU

Pendidikan : S1 PLB

NIP : -

Dedah Jubaedah, S.Pd.

GURU

Pendidikan : S1 PPKn

NIP : -

Atika Jihan Sadida, S.Pd.

GURU

Pendidikan : S1 Pendidikan Teknik Elektro

NIP : -

Sriredjeki Wahju Utami Dewi Anggraini, S.Pd.

GURU

Pendidikan : S1 Sejarah

NIP : -

Meliawati A. P., S.Pd., M.Pd.

GURU

Pendidikan : S2 Teknologi Pendidikan

NIP : -

Veny Erlisa Riskia Irawan, M.Kes

GURU

Pendidikan : S2 Magister Kedokteran Keluarga

NIP : -

Suyanto, S.Pd.

GURU

Pendidikan : S1 PKn

NIP : -

Hanna Kumala Juwita, S.Pd.

GURU

Pendidikan : S1 Matematika

NIP : -

Mas Ayu Rina Mardiana, M.Pd.

GURU

Pendidikan : S2 PLB

NIP : -

Lei Lani Lutfiah, S.Pd.

GURU

Pendidikan : S1 PGSD

NIP : -

Norma Sany Vara Dhiba

TENAGA ADMINISTRASI

Pendidikan : SMK-Teknik Komputer dan Jaringan

Lokasi Sekolah

Alamat

Jl. Raya Gelam Gg. Kemuning RT 13 RW 03, Kec. Candi Kabupaten Sidoarjo

Email

slbmerdeka@gmail.com

Nomor Telepon

08121674083

Managed By ABK Istimewa
@2022 - 2024